Delavnica SLING v sredo, 13. novembra 2013

Spoštovani!

Vabimo vas na jesensko srečanje uporabnikov in administratorjev SLING, slovenskega omrežja za nacionalno infrastrukturo grid in mrežno računalništvo, ki bo v sredo 13. novembra 2013, od 09.00 do 12.30, v Reaktorskem centru Podgorica, na naslovu: Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.

Ob priložnosti vključitve gruče Krn v omrežje SLING gostujemo pri odseku R4: Reaktorska tehnika Instituta “Jožef Stefan”.

Za nove uporabnike omrežja SLING: omrežje je namenjeno raziskovalcem, ki potrebujejo večje računalniške in diskovne kapacitete za obdelavo velikih količin podatkov, izvedbo računsko zahtevnih algoritmov ali masivno paralelizacijo algoritmov. Omrežje omogoča dostop do slovenskih in tujih računskih in diskovnih kapacitet v gručah in podpira različne oblike mrežnega računalništva (visokopretočno računalništvo, superračunalništvo, virtualizacija). Dostopno je za upravičene uporabnike omrežja ARNES, člane industrijskih raziskovalnih skupin ter člane omrežja SLING, v okviru mednarodnih sodelovanj in projektov pa je dostop mogoč tudi v okviru evropskega omrežja EGI.

  • Predstavili bomo trenutno stanje in načrte za razvoj razpršenega računalništva, virtualizirane gruče, optimiziran dostop do superračunalniških gruč ter znanstvene portale ter seveda poročali o sodelovanju v različnih evropskih projektih in infrastrukturah.
  • Po predstavitvi nekaj primerov uporabe bo običajni odprti forum uporabnikov (s kavo).
  • Sledila bo brezplačna delavnica za uporabnike – v začetnem delu se bodo uporabniki naučili poslati nalogo v omrežje in pridobiti rezultat, v nadaljevalnem delu pa bo sledilo učenje uporabe s kompleksnejšimi nalogami (HPC).

Število mest je omejeno, zato vas prosimo, da se prijavite s pošto na naslov: info@sling.si.

Program delavnice

Stran delavnice

Prosimo, posredujte vabilo tudi sodelavcem, ki bi tehnologijo potrebovali pri svojem delu.