CF2014: Razpis za predavanja na konferenci Uporabniški forum EGI 2014

Začel je teči razpis za prijavo tem za konferenco Uporabniški forum EGI, ki bo v Helsinkih na Finskem od 19. do 23. maja 2014. Svojo temo (za predavanje, demonstracijo, plakat oz. tudi sekcije, sestanke in delavnice) lahko prijavite na straneh Indico konference.

Razpisana področja:

 • Uspešni primeri uporabe e-infrastrukture v raziskavah (Success stories in using e-Infrastructures for research)
 • Analize velikih podatkov (big data) z uporabo infrastruktur omrežja grid in vmesnikov cloud za velike projekte (Big data analysis through Grid and Cloud computing for large scale projects)
 • Potrebe in rešitve na področju uporavljanja s podatki in računskimi kapacitetami (Requirements and solutions for data management and computing)
 • Kuratorstvo in ohranjanje podatkov in znanja (Data and knowledge preservation and curation)
 • Virtualna raziskovalna okolja, portali in upravljanje delovnih tokov (Virtual Research Environments, gateways and workflow engines)
 • Prenos aplikacij na platformo grid/cloud (Porting applications to the Grid and Cloud platform)
 • Zahtevnejše storitve oblaka (Advanced cloud services)
 • Intergrirane storitve federacije enotnega overjanja AAI (Integrated AAI services)
 • Integrirane storitve e-infrastrukture (Integrated e-Infrastructure services)
 • Odprto inovatorstvo, prakse in poslovni modeli (Open innovation, policies and business models)

Roki za prijavo:

 • 8. januar za sekcije, delavnice, tečaje in hackatoneJanuary
 • 16. februar za predstavitve in sestanke
 • 16. marec za posterje in demonstracije

Vabljeni v čim večjem številu!

Gl. tudi: Obvestilo na straneh EGI (English)