Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Navodila za prijavo in poročanje za dostop in rabo virov

Brezplačno dostopajte do superračunalniških virov

Prijava in poročanje za upravičence do odprtega dostopa do superračunalniških virov preko infrastrukture SLING

Dostopnost