Člani SLING-a

 • Arctur
 • Arnes
 • Agencija republike Slovenije za okolje – ARSO
 • Comtrade
 • Fakulteta za Informacijske študije Novo mesto
 • Institut “Jožef Stefan”:
  • Skupna gruča IJS – NSC
  • Odsek za teoretsko fiziko – F1
  • Odsek za eksperimentalno fiziko delcev – F9
  • Odsek za tehnologije znanja – E8 in CiPKeBiP
  • Odsek za Reaktorsko fiziko – R4/Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij F2
 • Univerza v Novi Gorici
 • XENYA